Om


Jag har cirka 15 års arbetslivserfarenhet som planarkitekt och förslagsställande arkitekt.


I rollen som planarkitekt är jag projektledaren som leder ett projektteam med både interna och externa resurser. Arbetet med att ta fram underlag och samrådshandlingar tar vanligtvis cirka ett 1–2 år. Jag tar parallellt fram samrådshandlingarna. Under processen är effektiv kommunikation avgörande för ett gott resultat. Jag tror på att skapa ett lustfullt arbetsklimat där alla känner sig delaktiga och sedda. Då blir arbetet inte bara effektivt utan även roligt. Jag har genom detta synsätt klarat och ibland kortat ned tidplaner och samtidigt uppnått eller överträffat ställda mål.


I rollen som arkitekt är ett typiskt projekt att en yta och/eller en fastighet ska utvecklas. Detta som underlag till vidare diskussion, inte sällan med målet om en ny detaljplan.  Tillsammans hittar vi en lösning som vi tror på. Min övertygelse är att all fastighetsutveckling kan och bör bidra positivt till sin omedelbara närhet och till samhället i stort.


Jag tycker mycket om att rita mindre byggnader såsom fritidshus och Attefallare. Hör gärna av dig om du vill veta mer kring detta.


Sedan 2021 arbetar jag i egen regi och bistår arkitektkontor, fastighetsutvecklare, privatpersoner och kommuner.


Anställningar och utbildning

Landskapslaget 2019-2021

Liljewall Arkitekter 2015-2019

Planavdelningen Huddinge kommun 2010-2015

Trimboli Netré 2008-2010

OMA 2006

We Love the City 2005

Arkitekturprogrammet KTH 2002-2008