Om


Arkitekt och planarkitekt med cirka 20 års erfarenhet av byggande och planering. Har handlagt ett 20-tal detaljplaner. Kunnig inom relevant lagstiftning såsom PBL, MB etc.


Arbetar även i gränslandet mellan arkitektur och planering, exempelvis som gestaltningsansvarig i större stadsomvandlingsprojekt.  


Utvecklar koncept och idéer som rör fastighetsutveckling på olika skalor.

 

Anställningar och utbildning

Netré planering och arkitektur 2021 - 

Landskapslaget 2019-2021

Liljewall Arkitekter 2015-2019

Planavdelningen Huddinge kommun 2010-2015

Trimboli Netré 2008-2010

OMA 2006

We Love the City 2005

Arkitekturprogrammet KTH 2002-2008