Om


Arkitekt och planarkitekt med cirka 20 års vana av skapande av detaljplaner, projektsamordning och planhandläggning i både mindre och större komplexa stadsutvecklingsprojekt.  

 

Anställningar och utbildning

Netré planering och arkitektur 2021 - 

Landskapslaget 2019-2021

Liljewall Arkitekter 2015-2019

Planavdelningen Huddinge kommun 2010-2015

Trimboli Netré 2008-2010

OMA 2006

We Love the City 2005

Arkitekturprogrammet KTH 2002-2008