Projekt


Detaljplaner 

 

2022-                      Södra Ekdalen, Salem

Cirka 45 nya småbostadshus i en värdefull natur- och kulturmiljö. Beställare: Salems kommun genom Liljewall arkitekter AB.

Länk Södra Ekdalen | Salems Kommun

 

Urval av projekt från tidigare arbetsgivare:

 

2019–2022         Sändaren 2 m.fl., Huddinge

Nytt bostadskvarter med verksamheter i bottenplan i Trångsund. Beställare: HSB Bostad AB.

Länk Trångsunds centrum – nya bostäder (huddinge.se)

 

2019–2021         Linta gårdsväg, Riksby 1:13 m.fl. Stockholm

Ny stadsdel med cirka 1200 bostäder mm söder om Bromma flygplats. Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad.

Länk Ny stadsdel vid Linta gårdsväg - Stockholms stad (vaxer.stockholm)

 

2020–2021         Kulturkvarteren, Slakthusområdet. Stockholm

Ny stadsdel i norra delen av utifrån platsens kulturmiljö. Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad.

Länk Slakthusområdet etapp 2 – kontor, bostäder och parker - Stockholms stad (vaxer.stockholm)

 

2019–2020         Hornsberg 10, Stockholm

Nytt kontorshus på västra Kungsholmen. Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad.

 

2019–2020         Kadetten 29, Stockholm

Ny gymnasieskola i gammal fabrikslokal. Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad.

 

2016–2018         Näsby Slott, Täby

Ny stadsdel med cirka 400 bostäder kring byggnadsminnet Näsby slott. Beställare: Niam AB/Täby kommun.

Länk Näsby slott - Täby kommun (taby.se)

 

2016–2018         Heljeröd 1:11 m.fl. Tanum

Nya småhus mm i västra delen av samhället. Beställare: Sahlin Fastigheter AB/Tanum kommun.

 

2012–2014         Utsälje 1:48 m.fl. Huddinge

Nya flerbostadshus, radhus samt en förskola i Utsälje. Beställare: Huddinge kommun.

 

2012–2013         Styrmannen 31 m.fl. Huddinge

Nytt flerbostadshus och mindre stadsdelscentrum. Beställare: Huddinge kommun.


2011–2013         Norr om Vistavägen, Huddinge

Nya rad- och parhus i norra delen av Vistaberg. Beställare: Huddinge kommun.

 

2010–2014         Kv. Sågen och Vattumannen, Huddinge

Tillbyggnad av Sågbäcksgymnasiet samt ny förskola. Beställare: Huddinge kommun.

 

2011–2014         Rotorn 1 m.fl. Huddinge

Tillbyggnad av Södertörns polishus. Beställare: Huddinge kommun.

 

2010–2015         Vargen 14, Trådspiken 6, Ordföranden 6, Luna 3. Huddinge

Frimärksplaner i villaområden. Beställare: Huddinge kommun.Projekt - arkitekt / beställarstöd


2022–pågående Salems stadskärna, Salem

Ny stadskärna kring Salems nuvarande centrum. Framtagande av gestaltningsprogram samt samordning av process och byggaktörer. Beställare: Salems kommun genom Liljewall arkitekter AB.

Länk Salems nya stadskärna | Salems Kommun


2008–pågående Fritidshus, Sverige

Fritidshus i Sandviken, Gotland mm. Beställare: privat.


2008–pågående Attefallare, Sverige

Attefallare i Älmsta, Segeltorp mm. Beställare: privat.


2022–pågående Rumbaområdet, Nynäshamn

Nya stadskvarter kring Nynäsgård station. Framtagande av förstudie och skiss. Beställare: Magnolia bostad AB.


2008–2010 Älmsta 3:63, Norrtälje

Åtta nya kedjehus alternativt tre friliggande villor. Skiss och underlag till detaljplan. Beställare: privat.


2008–2010 Toppstigen, Järvsö

Tolv parhus på Öjeberget. Idé, process och bygglov. Utfört i samarbete med arkitekt Alexander Trimboli SAR/MSA. Beställare: Öjeberget Järvsö AB.

Länk Top Resort Järvsö


2009 PYRRA, Ängelholm

Tävlingsbidrag tillsammans med Markus Wagner SAR/MSA för ett nytt badhus i Ängelholm.

Länk PYRRA


2007 Nackastan, Nacka

Vision för ett helt nytt Nacka. Tävlingsförslag i Europan 7, belönat med ett hedersomnämnande. Utfört i samarbete med arkitekt Alexander Trimboli SAR/MSA och arkitekt Martin Losos SAR/MSA.


Urval av projekt från tidigare arbetsgivare:


2019 Mariefredsvägen, Gnesta

Ny bebyggelse kring entrén norrifrån till Gnesta. Framtagande av förstudie och skiss. Beställare: Gnesta kommun.


2019 Vision Trångsund, Huddinge

Vision för Trångsund med 1000 nya bostäder. Framtagande av förstudie och skiss. Beställare: Byggvesta AB.


2018–2019 Malmtorget, Nynäshamn

Nytt punkthus innehållandes ca 25 bostäder. Underlag till detaljplan. Beställare: Cikoria AB.


2018 Hägerstensvägen – The Missing Link, Stockholm

Vision för en ny Hägerstensvägen. Framtagande av skiss. Beställare: Magnolia Bostad AB.


2018 Mobilitetsstation och ”Poende”, Sverige

Utredning av nya typer av mobilitetshus och modulbostäder ovan parkeringsytor. Framtagande av skiss. Beställare: Bovieran AB.


2018 Utvecklingsplan Frescati Hage, Stockholm

Utvecklingsplan 2028. Framtagande av gestaltningsprogram. Beställare: Akademiska Hus AB.


2016–2018 Högdalenverket, Stockholm

Nya Högdalenverket. Framtagande av gestaltningsprogram. Beställare: Stockholm Exergi AB.


2018 Campusområden, Sverige

Utredningar för campusområden i Lund, Göteborg och Alnarp Framtagande av förstudie och skisser. Beställare: Akademiska Hus.


2015–2018 Mindre flerbostadshus, Nacka

Nytt mindre flerbostadshus i Nysätra. Framtagande av gestaltningsprogram. Beställare: Onzo AB. Länk Gillevägen-Planiavägen | Nacka kommun


2017–2018 Kvarteret Bildhuggaren, Sundbyberg

Nytt och ombyggt bostadshus. Underlag till detaljplan. Beställare: Fastighets AB Förvaltaren.

Länk Ett 60-tal nya lägenheter kan byggas i centrala Sundbyberg (forvaltaren.se)


2017 Gullmarstorn, Stockholm

Idé till bostadshus vid Gullmarsplan. Framtagande av skiss. Beställare: HSB Bostad AB.


2016–2017 Slamby, Härryda

Strukturplan för nytt bostadsområde med cirka 400 bostäder. Framtagande av förstudie och skiss. Beställare: TK Development AB.


2015–2019 Exploateringsutredningar, Stockholms län

Exploateringsutredningar. Framtagande av förstudie och skisser. Beställare: Willhem AB, Balder AB, Coeli AB, Nine Door Properties AB, SISAB Skolfastigheter i Stocholm AB.


2015–2019 Bovieran, Sverige

Populärt seniorboende över hela Sverige. Utredningar samt underlag till detaljplaner. Beställare: Bovieran AB.


2015–2018 Västra Forsa, Bollebygd

Ny stadsdel med cirka 600 bostäder i Bollebygd. Skiss samt underlag till detaljplan. Beställare: Mellberg Invest AB.

Länk Bollebygd, Västra Forsa - Bollebygds kommun


2015–2016 Högsätra, Lidingö

Dialog- och workshops avseende Högsätra idrottsområde. Förstudie. Beställare: Lidingö Stad.


2011–2014 Entré Skogås, Huddinge

Ny stadsdel med handel, kontor och service i Skogås. Beställare: Huddinge kommun


2011–2013 Planprogram Huddinge centrum, Huddinge

Ny stadskärna kring kommunens nuvarande centrum. Framtagande av planprogram. Beställare: Huddinge kommun